Prednáška o rytmoch vo výchove na konferencii Indície Učíme pre život

Sobota, 09. November 2019

Organizátori konferencie Učíme pre život na jar 2019 v Poprade zhotovili videozáznam z príspevku o waldorfskom poňatí biografických rytmov so zameraním na vek 7.-14. rokov:


https://www.indicia.sk/prezentacie/upz-2019-slavomir-lichvar-ine-deti-prirodzene

Pre lepšiu čitateľnosť odporúčame otvoriť prezentáciu v programe Open Office Impress.

Materiály na vyučovanie

Nedeľa, 29. Júl 2018

Na uvedených adresách nájdete do elektronickej podoby spracované materiály, ktoré podporujú vyučovanie podľa waldorfského kurikula, eventuálne ponúkajú možnosť pre individuálnu prácu na kultivácii vlastnej osobnosti:
http://didaktika.waldorfskaskola.sk/#!/
http://antroposof.blaschke.sk/fyzika6.html