Koľko waldorfských škôl je na Slovensku

Streda, 02. Január 2019

Na Slovensku existujú dve waldorfské školy:

Prvá vznikla v roku 2001 v Bratislave.

Druhá vznikla v roku 2015 v Košiciach, predtým tri roky existovala ako elokované pracovisko waldorfskej školy v Bratislave.

Obidve školy vlastnia licenciu Waldorfská škola, pridelenú Zväzom slobodných waldorfských škôl/ Bund der Freien Waldorfschulen. Tento zväz je celosvetovo právnym vlastníkom licencie.

Na Slovensku pôsobia štyri waldorfské škôlky:

1. Hviezdičky v Bratislave

2. Studnička v Košiciach

3. Hájanka v Bratislave

4. Jazierko v Senci.

Všetky sú vedené v Asociácii waldorfských škôlok/ Membership in IASWECE.

Od septembra 2016 existuje iniciatíva za založenie druhej waldorfskej školy v Bratislave, ktorá nesie meno Učíme sa spoločne. Táto iniciatíva sa usiluje o zaradenie do siete ako ďalšia, v poradí tretia, waldorfská škola na Slovensku. V súčasnosti existuje právna možnosť, aby sa iniciatíva Učíme sa spoločne (výhľadovo k septembru 2020) stala elokovaným pracoviskom bratislavskej waldorfskej školy.

To nie je možné povedať o ďalších iniciatívach mimo bratislavského a košického kraja, keďže experimentálne overovanie waldorfskej pedagogiky bolo po 13 rokoch (od roku 2001) ukončené s nasledovným stanoviskom MŠ SR (výňatok):

Ministerstvo súhlasí s ukončením experimentálneho overovania “Projektu organizácie, foriem a obsahu výchovy a vzdelávania na škole waldorfského typu” a schvaľuje vyhodnotenie výsledkov experimentálneho overovania nasledovne:

Školský vzdelávací program SZŠW ako overený alternatívny program je možné uplatňovať len na SZŠW, Vihorlatská 10, Bratislava a Elokovanom pracovisku, Polárna 1, Košice, ako súčasti SZŠW.

Overený alternatívny vzdelávací program waldorfskej školy nie je možné uplatňovať na iných školách a školských zariadeniach, ako aj elokovaných pracoviskách, ktoré sú ich súčasťou.

Od septembra 2018 pôsobí iniciatíva Živá škola v Nových Zámkoch.

V Stupave pracuje iniciatíva ku škole.

V Nových zámkoch pôsobí aj iniciatíva Lesná detská škôlka.

Poslednou iniciatívou je detský klub Kremienok v Prievidzi.