Úloha strednej Európy

Sobota, 22. Máj 2010

Socha archanjela
Michaela vo Vespréme
Socha_Michaela_Vesprem

Na svojich sebavzdelávacích potulkách Európou som tento rok opäť zavítal do Maďarska, kde som stretol veľa, veľmi veľa waldorfských učiteľov, keďže len v samotnom Maďarsku je v súčasnosti 42 waldorfských škôl. Maďarskí kolegovia, a vlastne Maďarsko ako také, ma vždy znovu prekvapí niečím novým. Tentoraz som si mohol jasne uvedomiť, aké intenzívne vedomie dôležitosti otázok strednej Európy medzi maďarskými kolegami žije. Skutočne si môžeme položiť otázku: Je možné byť v našom kultúrnom priestore dobrým waldorfským učiteľom bez povedomia špecifík, ktoré tento priestor historicky má? Môžeme bez záujmu o osud národa svojho a národov okolitých byť ľuďmi hodnými nasledovania, akých deti potrebujú? Neostáva nám bez tohto povedomia iba naháňanie sa za výsledkami elitných škôl, ktoré si vystačí aj s celkom povrchným vnímaním života?
Nasledujúci článok nemeckého historika Marcusa Osterriedera nech je pozvaním k prehĺbeniu kultúrneho priestoru v strede Európy každého jedného z nás:
http://www.celtoslavica.de/bibliothek/pdf/Str_Europa_medzi_vych_a_zapadom_MO.pdf