ECSWE – IAO – Freunde der Erziehungskunst

Štvrtok, 26. December 2013

Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl Slovenska širšie spolupracuje s európskymi partnermi: ECSWE a IAO.

Zatiaľčo predmetom činnosti ECSWE (European Council for Steiner Waldorf Education – Európsky koncil pre steinerovské waldorfské vzdelávanie) je združovanie členov národných asociácií, prípadne federácií, s cieľom vytvárať na poli europolitiky v Bruseli priestor pre waldorfskú pedagogiku a “detstvo” v Európe, činnosť IAO (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik in Mittel- und Osteuropa – Medzinárodná asociácia pre waldorfskú pedagogiku v strednej a východnej Európe) sa sústreďuje na vytváranie priestoru pre vzájomné stretávanie učiteľov a prehlbovanie poznania výchovného umenia Rudolfa Steinera ako aj na mentorskú a inú podporu waldorfských iniciatív v strede a na východe Európy. Dôležitou osobou v tomto smere je jednateľ asociácie Christoph Johannsen.

Obe organizácie spolupracujú s Priateľmi výchovného umenia – Freunde der Erziehungskunst, ktorí podporujú waldorfské školy po celom svete. Zástupkyňa združenia Nana Goebel vidí aktuálne veľký vývojový potenciál waldorfskej pedagogiky v Ázii, a predovšetkým v Číne. Čína je totiž krajinou, kde za posledných desať rokov došlo k jedinečnému rozšíreniu waldorfských škôlok.