Koľko waldorfských škôl je vo svete po 100 rokoch od založenia prvej školy v Stuttgarte?

Pondelok, 09. Apríl 2018

Ako to celé začalo: História waldorfskej školy
Nana Göbel

Po založení waldorfskej školy na Uhladshöhe v septembri 1919 v Stuttgarte rástla škola veľmi rýchlo. Deti robotníkov cigaretovej fabriky Waldorf Astoria prichádzali z iniciatívy zakladateľov Emila a Berty Moltových, ale rovnako tak prichádzalo aj mnoho ďalších detí, ktorých rodičia po skončení prvej svetovej vojny hľadali ľudskejšie hodnoty a novú pedagogiku. Bolo tu dvanásť zakladajúcich učiteliek a učiteľov. Rudolfom Steinerom boli pozvaní k štrnásťdňovému kurzu a tu boli pripravovaní po stránke všeobecného poznávania človeka a po stránke didaktickej. Následne sa museli učiť novej pedagogike za behu vyučovania. Deti a učitelia sa učili spoločne. A keď k tomuto dôjde, ide o waldorfskú pedagogiku. To znamená, o spoločný vývoj.
Do začiatku druhej svetovej vojny bolo založených ďalších 34 waldorfských škôl: v Nemecku, Švajčiarsku, Holandsku, Anglicku, Nórsku a Švédsku, v Maďarsku a v Rakúsku, ako aj v USA. Iniciatívy podporované Rudolfom Steinerom niesli zakaždým iné mená. Bola tu Friedwartschule, Goetheschule, Vrije School, New School. Zakladateľmi založená mnohorakosť so spoločným koreňom. Vzdelávanie učiteľov – a o učiteľov bola vtedy tak ako dnes núdza – sa koncentrovalo na Stuttgart; čoskoro sa však pridali vzdelávania vo Švajčiarsku a Anglicku. Vládnutie národných socialistov a druhá svetová vojna viedli k zatvoreniu škôl v Nemecku, Rakúsku a Maďarsku, čiastočne v Holandsku a Nórsku. Vo Švajčiarsku, v Anglicku a v USA sa školy naďalej zväčšovali a počas vojny pribúdali ďalšie.
Od 1945 do 1989 sa waldorfské hnutie skonsolidovalo a stalo sa veľmi rozšíreným a dobre zabezpečeným pedagogickým modelom. Pedagogická veda naň nazerala skepticky až odťažito. V niektorých štátoch, ako napríklad v Nemecku, Holandsku a Škandinávii, boli slobodné waldorfské školy ako školy v slobodnej držbe štátne subvenované. Vo väčšine štátov financujú školy rodičia, a keďže sem prúdilo mnoho detí a rodičov, boli zakladané mnohé nové škôlky a školy, predovšetkým v Európe. Napriek čiastočne prekérnej hospodárskej situácii waldorfské hnutie narastalo. V roku 1985 bolo v 23 krajinách už 306 škôl.
Od polovice osemdesiatych rokov do dnes nasledovalo globálne rozšírenie až do najvzdialenejších končín Zeme. Záujem o waldorfskú pedagogiku spočíva v približne polovici všetkých štátov (v takmer 100 štátoch), nezávisle od reči, náboženskej príslušnosti, demokratických alebo tendenčne totalitných režimov. Na všetkých kontinentoch sú waldorfské škôlky a waldorfské školy ako aj im zodpovedajúce vzdelávania. Sú tu rodičia, ktorí sa starajú o rast a deti, ktoré svojich rodičov vedú. Chcú budúcnosť, v ktorej môže byť získaná humánnosť, v ktorej je možný zdravý vývoj, a tým aj spoločenská účasť. Waldorfské hnutie s približne 1100 školami a vyše 2000 škôlkami sa stalo najväčším školským slobodným hnutím vo svete.

Doplnenie prekladateľa:
Presný počet oficiálne evidovaných waldorfských škôl 1149 a škôlok 1817 nájdete tu

Viac o iniciatívach k oslave stého výročia waldorfskej pedagogiky vo svete nájdete na stránke Waldorf 100

Tagy: , ,