Materiály na vyučovanie

Nedeľa, 29. Júl 2018

Na uvedených adresách nájdete do elektronickej podoby spracované materiály, ktoré podporujú vyučovanie podľa waldorfského kurikula, eventuálne ponúkajú možnosť pre individuálnu prácu na kultivácii vlastnej osobnosti:
http://didaktika.waldorfskaskola.sk/#!/
http://antroposof.blaschke.sk/fyzika6.html

Tagy: , , ,