Prednáška o rytmoch vo výchove na konferencii Indície Učíme pre život

Sobota, 09. November 2019

Organizátori konferencie Učíme pre život na jar 2019 v Poprade zhotovili videozáznam z príspevku o waldorfskom poňatí biografických rytmov so zameraním na vek 7.-14. rokov:


https://www.indicia.sk/prezentacie/upz-2019-slavomir-lichvar-ine-deti-prirodzene

Pre lepšiu čitateľnosť odporúčame otvoriť prezentáciu v programe Open Office Impress.